close
تبلیغات در اینترنت
از دور ها
ثبت نام

cafeshgh
از دور ها می آیی
از دور ها می آیی 
و فقط یک چیز کوچک
در زندگی من جابجا میشود !! 
اینکه دیگر بدون تو 
در هیچ کجا نیستم ...
 
#آنتوان_دو_سنت_اگزوپری
, , ,